603 531 377 | info@nessy.cz

Zimní stadion Hradec Králové

Instalován pokladní a odbavovací systém na karty s čarovým kódem a bezkontaktní čipkarty.

Sdílet