603 531 377 | info@nessy.cz

Turnikety pro zábavní parky

V ZOO Ostrava byly nainstalovány 4 ks turniketů Modul Cross, 3 ks branky Ikarus Holm a 1 mechnický turniket pro odchod . 
Pro odbavovaní návštěvníků slouží 12 turniketů a 9 pokladních míst . V roce 2012 byl systém rozšířen o možnost akceptace čipových karet používaných pro sezonní karty.  Turnikety slouží také pro kontrolu počtu návštěvníků na nové rozhledně.
Na zámku Lysice byl nainstalován turniket Compact s mincovním automatem Monet BT . Pro placený vstup do zámecké byl instalován turniket Dolomit se snímačem vstupenek s čarovým kódem.
Pro Pražskou paroplavební byl instalován náš pokladní a turniketový systém.
Botanická zahrada hl.m. Prahy . Pro odbavení návštěvníku slouží 7 turniketů a 6 pokladních míst. Odbavovací systém akceptuje karty s čarovým kódem a čipkarty. www.botanicka.cz      
V Dendrologické zahradě byl nainstalován náš pokladní a odbavovací systém. Systém bude mimo jiné vydávat karty pro společný projekt Garden Pass, ve kterém jsou zapojeny Dendrologická zahrada, Průhonický park a Botanická zahrada. 
Při příležitosti Vánočních trhů Bratislava byl nainstalován náš pokladní a turniketový systém u mobilního kluziště na Hviezdoslavově náměstí.
Instalace odbavovacího systému na Macoše 4 pokladní systémy a 2 turnikety COMPACT byly nainstalovány v Moravském krasu u dopravních zařízení společnosti SMK a.s.
V Průhonickém parku byl instalován náš pokladní  a odbavovací systém. Konfigurace 3 turnikety a 1 branka Ikarus .
Pro přístup návštěvníků na rozhlednu Havířská bouda  byl nainstalován náš odbavovací systém s dvojramenným turniketem a snímačem na karty s BC kódem. 
Díky instalaci jednotného systému pro platby i odbavování návštěvníků v ZOO Praha, Botanické zahradě Praha a Trojském zámku bylo možno realizovat jednu kartu pro všechny tři instituce. Tato karta úspěšně funguje již od roku 2006.