603 531 377 | info@nessy.cz

Změna sídla firmy

Dovolujeme si Vás informovat o změně sídla a korespondenční adresy společnosti. S účinností od 1.07.2017 nová adresa firmy zni :  
Farářství 91/2
500 02 Hradec Králové