603 531 377 | info@nessy.cz

Instalace vstupních turniketů pro městský park Bosonoha v Čes. Budějovicích

V městském parku Bosonoha byly nainstalovány turnikety s mincovním automatem a s akceptací BC karet pro vstup návštěvníků. http://bosonoha.cz/